دانش پژوه : مقایسه بدهی دولت ایران با دیگر کشورها

در danesh-pajuhesh.ir مطلب مقایسه بدهی دولت ایران با دیگر کشورها مشاهده می کنید
کشورهای توسعه یافته بالاترین میزان بدهی دولتی در جهان را دارند.
ممنون بابت بازدید از سایت دانش پژوه danesh-pajuhesh.ir