دانش پژوه : نگاهی به رمان " آرتیست": ترکیب یا مخلوط؟ مسئله این است

در danesh-pajuhesh.ir مطلب نگاهی به رمان " آرتیست": ترکیب یا مخلوط؟ مسئله این است مشاهده می کنید
سعید تشکری در آثار خود خواننده را به خوبی متقاعد می کند که آگاهی و تسلط لازم را بر موضوع ترکیب دارد و جای بحثی در این زمینه باقی نمی‌گذارد.
ممنون بابت بازدید از سایت دانش پژوه danesh-pajuhesh.ir