دانش پژوه : از قتل‌های‌زنجیره‌ای تا انتخابات‌۸۸ به‌روایت دری‌نجف‌آبادی

در danesh-pajuhesh.ir مطلب از قتل‌های‌زنجیره‌ای تا انتخابات‌۸۸ به‌روایت دری‌نجف‌آبادی مشاهده می کنید
آیت‌الله دری نجف‌آبادی گفت: من اضطراراً وزارت اطلاعات رفتم و آقای آشنا را هم اضطراراً بردم و چاره نداشتم چراکه باید با دولت سازگاری می‌کردم و تفاهم می‌داشتم و راهی غیر از این نداشتم.
ممنون بابت بازدید از سایت دانش پژوه danesh-pajuhesh.ir